sk.kupkanet

sk.kupkanet.com

Cudzí jazyk - anglický jazyk

Prehľad anglickej gramatiky

Angličtina karty 1 - nepravidelné slovesá

Angličtina karty 2 - nepravidelné slovesá

Angličtina karty 3 - nepravidelná slovesa

Hravá angličtina 1 - zvířata

Cudzí jazyk - český jazyk

Přehled české gramatiky

Cudzí jazyk - nemecký jazyk

Prehľad nemeckej gramatiky

Němčina karty 1 - nepravidelná slovesa

Němčina karty 2 - nepravidelná slovesa

Dejepis

Prehľad slovenských dejín

Prehľad svetových dejín

Fyzika

Prehľad fyziky pre ZŠ

Chémia

Prehľad chémie pre ZŠ

Matematika

Prehľad matematiky pre ZŠ

Nástenné obrazy XL XXL - anglický jazyk

Anglická abeceda XL (100x70 cm)

Anglické číslovky XXL (140x100 cm)

Predložky v angličtine XL (100x70 cm)

Ovocie XXL (140x100 cm)

Irregular verbs 1 XL (100x70 cm)

Irregular verbs 2 XXL (140x100 cm)

Nástenné obrazy XL XXL - matematika

Veľká násobilka XL (100x70 cm)

Povrchy a objemy XXL (140x100 cm)

Číselná os (0, +20) XL (100x10 cm)

Číselná os (-12, +12) XXL (150x15 cm)

Štvorcová sieť XL

Malá násobilka XXL (140x100 cm)

Nástenné obrazy XL XXL - ostatné

Periodická sústava prvkov XL (100x70 cm)

Periodická sústava prvkov XXL (140x100 cm)

Hudebné nástroje XL (100x70 cm)

Hudebné nástroje XXL (140x100 cm)

Politická mapa sveta XL (100x70 cm)

Politická mapa sveta XXL (140x100 cm)

Panovníci Slovenska XL (100x70 cm)

Panovníci Slovenska XXL (140x100 cm)

Nástenné obrazy XL XXL - ostatné jazyky

Ruská azbuka XL (100x70 cm)

Ruská azbuka XXL (140x100 cm)

Nemecké číslovky XL (100x70 cm)

Nemecké číslovky XXL (140x100 cm)

Nástenné obrazy XL XXL - príroda - človek

Kostrová sústava XL (100x70 cm)

Dýchacia sústava XL (100x70 cm)

Obehová sústava XL (100x70 cm)

Vylučovacia sústava XL (100x70 cm)

Zmyslová sústava 1 XL (100x70 cm)

Nástenné obrazy XL XXL - príroda - zvieratá

Zvieratá - domáce a hospodárske XL (100x70 cm)

Zvieratá - domáce a hospodárske XXL (140x100 cm)

Zvieratá - exotické XL (100x70 cm)

Zvieratá - exotické XXL (140x100 cm)

Zvieratá - vtáky XL (100x70 cm)

Zvieratá - vtáky XXL (140x100 cm)

Zvieratá - voľne žijúce XL (100x70 cm)

Zvieratá - voľne žijúce XXL (140x100 cm)

Nástenné obrazy XL XXL - slovenský jazyk

Slovenská abeceda XL (100x70 cm)

Vybrané slová XXL (140x100 cm)

Slovné druhy XL (100x70 cm)

Podstatná mená - vzory XXL (140x100 cm)

Podstatné mená - určujeme XL (100x70 cm)

Prídavné mená - delenie XXL (140x100 cm)

Ostatné predmety

Přehled dějin filozofie

Prírodopis a Biológia

Prehľad prírodopisu pre ZŠ (1.diel)

Prehľad prírodopisu pre ZŠ (2.diel)

Ľudské telo

Slovenský jazyk - 2. stupeň ZŠ a SŠ

Prehľad svetovej literatúry

Súbory kariet - anglický jazyk

Karty na precvičovanie - anglická abeceda A7 (10x7 cm)

Karty na precvičovanie - anglická abeceda A6 (15x10 cm)

Karty na precvičovanie - anglická abeceda A5 (21x15 cm)

Karty na precvičovanie - anglická abeceda A4 (30x21 cm)

Súbory kariet - doplnkový tovar

Súbor 24 samolepiacich magnetov

Súbory kariet - matematika

Procvičovací karty - násobení 1

Karty na precvičovanie - číslice A7 (10x7 cm)

Karty na precvičovanie - číslice A6 (15x10 cm)

Karty na precvičovanie - číslice A5 (21x15 cm)

Karty na precvičovanie - číslice A4 (30x21 cm)

Súbory kariet - ostatné

Súbor 24 kariet - hudobné nástroje A7 (10x7 cm)

Súbor 24 kariet - hudobné nástroje A5 (21x15 cm)

Súbor 24 kariet - farby A7 (10x7 cm)

Súbor 24 kariet - farby A5 (21x15 cm)

Súbor 24 kariet - dopravné prostriedky A7 (10x7 cm)

Súbor 24 kariet - dopravné prostriedky A5 (21x15 cm)

Súbory kariet - príroda

Súbor 24 kariet - zelenina A7 (10x7 cm)

Súbor 24 kariet - ovocie 2 A6 (15x10 cm)

Súbor 24 kariet - domáce zvieratá A5 (21x15 cm)

Súbor 24 kariet - exotické zvieratá A4 (30x21 cm)

Súbor 24 kariet - zvieratá (hmyz) A7 (10x7 cm)

Súbor 24 kariet - kvetiny A6 (15x10 cm)

Súbory kariet - slovenský jazyk

Karty na precvičovanie - abeceda A7 (10x7 cm)

Karty na precvičovanie - abeceda A6 (15x10 cm)

Karty na precvičovanie - abeceda A5 (21x15 cm)

Karty na precvičovanie - abeceda A4 (30x21 cm)

Zemepis

Štáty sveta