cz.kupkanet

cz.kupkanet.com

Cizí jazyk - anglický jazyk

Záložka - Anglická nepravidelná slovesa

Anglická nepravidelná slovesa

Obrázková angličtina 4 - oblečení

Obrázková angličtina 8 - byt

Angličtina karty 2 - nepravidelná slovesa

Angličtina karty 3 - nepravidelná slovesa

Cizí jazyk - francouzský jazyk

Francouzština - časování sloves

Francouzština - nepravidelná slovesa

Cizí jazyk - německý jazyk

Záložka - Německá nepravidelná slovesa

Tabulky časování německých sloves

Německá nepravidelná slovesa

Obrázková němčina 2 - ovoce, zelenina

Obrázková němčina 4 - oblečení

Obrázková němčina 6 - rodina

Němčina karty 2 - nepravidelná slovesa

Cizí jazyk - ruský jazyk

Záložka - Ruská azbuka

Ruština - nepravidelná slovesa

Ruská azbuka

Skloňování v ruštině

Cizí jazyk - slovenský jazyk

Skloňovanie v slovenčine

Cizí jazyk - španělský jazyk

Španělština - časování sloves

Španělština - nepravidelná slovesa

Český jazyk - 1. stupeň ZŠ

Vyjmenovaná slova

Abeceda (česká)

Slovní druhy

Vyjmenovaná slova BLM - kartičky

Vyjmenovaná slova PSVZ - kartičky

Podstatná jména

Přídavná jména

Český jazyk - 2. stupeň ZŠ a SŠ

Přehled české gramatiky

Skloňování v češtině

Přehled české literatury

Přehled světové literatury

Český jazyk - mateřská škola

Poznávej 1 - ovoce, zelenina

Poznávej 2 - zvířata (domácí, volně žijící)

Poznávej 3 - zvířata (exotická, ptáci)

Poznávej 4 - ovoce 2, zelenina 2

Poznávej 5 - zvířata (exotická 2, ve vodě)

Dějepis

Záložka - Panovníci českých zemí

Přehled českých dějin

Přehled světových dějin

Prehľad slovenských dejín

Záložka - Panovníci Slovenska

Fyzika

Přehled fyziky pro ZŠ

Chemie

Přehled chemie pro ZŠ

Periodická soustava prvků

Matematika

Záložka - Násobilka

Malá a velká násobilka

Zlomky

Přehled matematiky pro ZŠ

Matematické kolečko - sčítání a odčítání

Nástěnné obrazy XL XXL - Anglický jazyk

Anglická abeceda XL (100x70 cm)

Datum a čas v angličtině XL (100x70 cm)

Ovoce XL (100x70 cm)

Irregular verbs 1 - anglická nepravidelná slovesa 1 XL (100x70 cm)

Zelenina 2 XL (100x70 cm)

Nástěnné obrazy XL XXL - Český jazyk

Česká abeceda XL (100x70 cm)

Vyjmenovaná slova XXL (140x100 cm)

Slovní druhy XL (100x70 cm)

Podstatná jména - vzory XXL (140x100 cm)

Podstatná jména - určujeme XL (100x70 cm)

Přídavná jména - druhy XXL (140x100 cm)

Nástěnné obrazy XL XXL - Matematika

Malá násobilka XL (100x70 cm)

Povrchy a objemy XL (100x70 cm)

Číselná osa (0, +20) XL (100x10 cm)

Převody jednotek XL (100x70 cm)

Zlomky XL (100x70 cm)

Nástěnné obrazy XL XXL - Ostatní

Periodická soustava prvků XL (100x70 cm)

Hudební nástroje XL (100x70 cm)

Dopravní značky 1 XL (100x70 cm)

Panovníci českých zemí XL (100x70 cm)

Dopravní značky 2 XL (100x70 cm)

Vlastní motiv XL (100x70 cm)

Nástěnné obrazy XL XXL - Ostatní jazyky

Ruská azbuka XL (100x70 cm)

Ruská azbuka XXL (140x100 cm)

Německé číslovky XL (100x70 cm)

Německé číslovky XXL (140x100 cm)

Nástěnné obrazy XL XXL - Příroda - Člověk

Kosterní soustava XL (100x70 cm)

Dýchací soustava XL (100x70 cm)

Oběhová soustava XL (100x70 cm)

Vylučovací soustava XL (100x70 cm)

Smyslová soustava 1 XL (100x70 cm)

Nástěnné obrazy XL XXL - Příroda - Zvířata

Zvířata - domácí a hospodářská XL (100x70 cm)

Zvířata - exotická XL (100x70 cm)

Zvířata - ptáci XL (100x70 cm)

Zvířata - volně žijící XL (100x70 cm)

Zvířata - exotická 2 XL (100x70 cm)

Zvířata - ve vodě XL (100x70 cm)

Zvířata - hmyz XL (100x70 cm)

Nástěnné obrazy XL XXL - Zeměpis

Evropa - fyzická mapa XL (100x70 cm)

Politická mapa světa XL (100x70 cm)

Česká republika - administrativní mapa XL (100x70 cm)

Česká republika - fyzická mapa XL (100x70 cm)

Svět - fyzická mapa XL (100x70 cm)

Evropa - politická mapa XL (100x70 cm)

Ostatní předměty

Hudební nástroje

Dopravní značky

Přehled občanské výchovy

Přehled dějin filozofie

Rozvrh hodin

Přírodopis a Biologie

Klíč k určování bylin

Klíč k určování stromů

Přehled přírodopisu pro ZŠ 1.díl

Přehled přírodopisu pro ZŠ 2.díl

Lidské tělo

Kostra člověka

Sady karet - anglický jazyk

Procvičovací karty - anglická abeceda A7 (10x7 cm)

Procvičovací karty - anglická abeceda A6 (15x10 cm)

Procvičovací karty - anglická abeceda A5 (21x15 cm)

Procvičovací karty - anglická abeceda A4 (30x21 cm)

Sady karet - český jazyk

Procvičovací karty - vyjmenovaná slova BLM A5 (21x15 cm)

Procvičovací karty - vyjmenovaná slova BLM A4 (30x21 cm)

Procvičovací karty - vyjmenovaná slova PSVZ A5 (21x15 cm)

Procvičovací karty - vyjmenovaná slova PSVZ A4 (30x21 cm)

Procvičovací karty - abeceda A7 (10x7 cm)

Procvičovací karty - abeceda A5 (21x15 cm)

Procvičovací karty - abeceda A4 (30x21 cm)

Sady karet - doplňkové zboží

Sada 24 samolepících magnetů

Desky A5 (zapínací)

Desky A4 (zapínací)

Sady karet - matematika

Procvičovací karty - násobení 1

Procvičovací karty - číslice A7 (10x7 cm)

Procvičovací karty - číslice A6 (15x10 cm)

Procvičovací karty - číslice A5 (21x15 cm)

Procvičovací karty - číslice A4 (30x21 cm)

Sady karet - ostatní

Sada 24 karet - hudební nástroje A7 (10x7 cm)

Sada 24 karet - hudební nástroje A4 (30x21 cm)

Sada 24 karet - barvy A5 (21x15 cm)

Sada 24 karet - dopravní prostředky A6 (15x10 cm)

Sada 48 karet - dopravní značky A7 (10x7 cm)

Sada 48 karet - dopravní značky A4 (30x21 cm)

Sady karet - příroda

Sada 24 karet - zelenina A7 (10x7 cm)

Sada 24 karet - zvířata domácí A6 (15x10 cm)

Sada 24 karet - zvířata exotická A5 (21x15 cm)

Sada 24 karet - zvířata (hmyz) A4 (30x21 cm)

Sada 24 karet - zvířata exotická 2 A7 (10x7 cm)

Sada 24 karet - zelenina 2 A6 (15x10 cm)

Záložky - Český jazyk

Záložka - Abeceda

Záložka - Slovní druhy

Záložka - Vyjmenovaná slova

Záložka - Slovesa

Záložka - Přídavná jména (vzory)

Záložka - Přídavná jména (druhy, stupňování)

Záložka - Podstatná jména (vzory)

Záložka - Podstatná jména (určujeme)

Zeměpis

Záložka - Státní vlajky

Politická mapa světa A4 (297x210 mm)

Politická mapa světa A3 (420x297 mm)

Česká republika A4 (297x210 mm)

Česká republika A3 (420x297 mm)

Státy světa

Sluneční soustava

Evropa

Státní znaky a vlajky